صرفه جویی یا خساست ؟!

اگر هنگام شستن ظروف و بازماندن  شیرآب دوستی به شما بگوید :شیر آب را ببند- آب را هدر می دهی ! پاسخ شما چه خواهد

فلومتر و انواع آن

اندازه گیری دبی سیالات بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنان که کمیت های دما

برج های طلایی – جزیره کیش

برج های طلایی کیش واقع در نوار ساحلی، سیاحتی جزیره زیبای کیش بین میدان مرجان و پارس بوده که مساحت زیر بنای کل پروژه  ۵۷۰۰۰

برج اداری برزیل – تهران

پروژه مجتمع اداری برزیل کارفرما: شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی – شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی مدیریت پروژه : شرکت رهپو ساخت شارستان

انرژی متر | گواهینامه انرژی متر | گواهینامه انرژی متر | گواهینامه انرژی متر | گواهینامه انرژی متر | گواهینامه

گروه شرکت ها