صدور صورتحساب آب و انرژی مجتمع های ساختمانی

  مهمترین هدف از بکارگیری سامانه ساب میترینگ در مجتمع های ساختمانی تقسیم عادلانه هزینه ها به نسبت میزان مصرف میان مشترکین می باشد. در چنین پروژه هایی شرکت های توزیع کننده نسبت به صدور قبض اصلی برای یک کنتور حجمی (Bulk meter) اقدام می کنند. بنابرین سیستم ساب میترینگ باید قابلیت تولید قبوض فرعی […]

بسته جامع اندازه گیری هوشمند

امروزه، با در نظر گرفتن بحران جدی تامین منابع آب و انرژی در بسیاری از بخش های کشور عزیزمان ایران، فناوری هایی که بتوانند منجر به مدیریت و پایش صحیح چرخه “توزیع – مصرف” شده و ارتقاء فرهنگ مصرف آب و انرژی توسط شهروندان را به دنبال داشته باشند یکی از ملزومات پروژه های ساختمانی […]

صرفه جویی یا خساست ؟!

اگر هنگام شستن ظروف و بازماندن  شیرآب دوستی به شما بگوید :شیر آب را ببند- آب را هدر می دهی ! پاسخ شما چه خواهد

فلومتر و انواع آن

اندازه گیری دبی سیالات بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنان که کمیت های دما

برج های طلایی – جزیره کیش

برج های طلایی کیش واقع در نوار ساحلی، سیاحتی جزیره زیبای کیش بین میدان مرجان و پارس بوده که مساحت زیر بنای کل پروژه  ۵۷۰۰۰

برج اداری برزیل – تهران

پروژه مجتمع اداری برزیل کارفرما: شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی – شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی مدیریت پروژه : شرکت رهپو ساخت شارستان

انرژی متر | گواهینامه انرژی متر | گواهینامه انرژی متر | گواهینامه انرژی متر | گواهینامه انرژی متر | گواهینامه

گروه شرکت ها