ضرورت استفاده از انرژی متر در ساختمان ها چیست ؟

۱۹ آبان ۱۳۹۲ | دسته‌بندی: مقالات آموزشی

بالا بودن قیمت حامل های انرژی، دلیلیست بر حرکت تکنولوژی به سوی افزایش راندمان سیـستم های تهویه مطبوع و کاهش هزینه ها ، بطوریکه هدف اصلی آن افزایش آسایش افراد می باشد.راندمان انرژی و ضریب اطمینان در سیستم های مرکزی بالا تر از سیستم های مجزا می باشد، همچنین آسایش و ایمنی بسیار بیشتری برای ساکنین به همراه خواهد داشت

کاهش هزینه های اولیه خرید تجهیزات

افزایش آسایش ساکنین

افزایش ضریب اطمینان عملکرد سیستم تهویه مطبوع

و افزایش راندمان کل سیستم تهویه مطبوع ، بخشی از مزایای سیستم های مرکزی تهویه مطبوع نسبت به سیستم های مجزا است .

اما در این میان، ایراد تاسیسات مرکـزی ساختمان ها، عدم توانایی محاسبه هزینه مصرف انرژی برای هر مصرف کننده به طور مجزا می باشد، انرژی متر، راه حل این مشکل است.

محاسبه مجزای مصرف انرژی در سیستم تهویه مطبوع

ارائه قبض برای هر واحد مجتمع های مسکونی و تجاری

توازن بین مصرف و هزینه

افزایش ارزش افزوده ساختمان

دوره بازگشت سرمایه مناسب

آنالیز وضعیت مصرف انرژی و پیش بینی تعمیرات مورد نیاز

و آنالیز راندمان کل سیستم را می توان به عنوان مزایای استفاده از انرژی متردر ساختمان ها نام برد.

مطالب مرتبط