تجهیزات جانبی کنتورهای آب

۱۸ آذر ۱۳۹۹ | دسته‌بندی: کنتور آب هوشمند

درباره این محصول:

تنوع زیاد کنتورهای آب و گستردگی موارد استفاده از آنها، نیاز به استفاده از تجهیزات جانبی را لازم می دارد. به همین دلیل است که ما تجهیزات جانبی اساسی ای را برای سهولت در استفاده از کنتورها طراحی کرده ایم.البته این تجهیزات عموما برای نصب اساندارد تجهیزات در مکان ها و با حالات مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.

دانلود ها

کاتالوگ انگلیسی

مطالب مرتبط