برج های طلایی – جزیره کیش

۱۰ اسفند ۱۳۹۲ | پروژه ها

برج های طلایی کیش واقع در نوار ساحلی، سیاحتی جزیره زیبای کیش بین میدان مرجان و پارس بوده که مساحت زیر بنای کل پروژه  ۵۷۰۰۰ مترمربع و مساحت زمین  ۱۵۳۵۰مترمربع است. کارفرما : شرکت پارس کالا کیش

برج اداری برزیل – تهران

۱۰ اسفند ۱۳۹۲ | پروژه ها

پروژه مجتمع اداری برزیل کارفرما: شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی – شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی مدیریت پروژه : شرکت رهپو ساخت شارستان پیمان مدیریت تاسیسات : شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران