کاهش هزینه شارژ ساختمان، نتیجه تفکیک هوشمند مصارف (مطالعه موردی)

۲۰ مهر ۱۳۹۸ | دسته‌بندی: مقالات آموزشی

با توجه به کمبود منابع آب و انرژی از یک سو و رشد روز افزون سیستمهای اندازه گیری مبتنی بر فناوری اطلاعات، بکارگیری سیستم های جدید اندازه گیری مصرف انرژی و آب میتواند در جهت کنترل، مدیریت و صرفه جویی در مصرف منابع نقش بسزایی داشته باشد.
گروه راهبرد زنر با بکارگیری تجهیزات نوین وکنتورهای هوشمند آب با تفکیک مصارف مشترکین (Sub-Metering) در مجتمع های مسکونی و صنعتی توانسته است در مسیر پیاده سازی این مهم در کشور گامهای اساسی بردارد.
در این گزارش به نتایج عملی استخراج شده از به کارگیری کنتورهای هوشمند در یکی از پروژه های اجرا شده توسط این شرکت خواهیم پرداخت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که با استفاده از روش Sub-Metering میتوان به بهترین شکل به اصلاح الگوی مصرف و تفکیک مصارف و هزینه ها به صورت عادلانه و صحیح دست یافت.

لازم به توضیح است گزارش پیوست، مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده و تعرفه های آب تا سال جاری افزایش چشم گیری داشته است.

 

فایل بررسی و آنالیز نتایج

مطالب مرتبط