بهترین طراحی برای اندازه گیری با دقت مطلق

انرژی متر های(کنتور حرارت و برودت) شرکت ZENNER با هدف اندازه گیری دقیق گرمایش و سرمایش هر واحد مجزا ساختمانی از سیستم های مرکزی طراحی و تولید می شوند.
ZENNER به عنوان یکی از پیشگامان تولید دستگاه انرژی متر از همان ابتدا و بر پایه تولید و توسعه محصولات نوآورانه مبتنی بر تکنولوژی برای ارائه به مشتریان خود، فعالیتش را آغاز کرده است، چرا که مصارف دقیق تنها با تکنولوژی های اندازه گیری دقیق ممکن است.
نتیجه آن هدف در امروز، در اختیار داشتن مجموعه وسیعی از ابزارهای اندازه گیری دقیق و مهندسی است که کیفیت آن ها در عمل بارها و بارها ثابت شده است.
امروزه با تولید طیف گسترده و پیچیده ای از محصولات در این زمینه، توانسته ایم استانداردهای انرژی متر را برای سال های متمادی تعریف کنیم و این نشانگر توجه ما به کیفیت و در نظر گرفتن تمامی نیازهای مشتریان و پاسخ به آنهاست.
انرژی متر

انرژی متر توربینی مولتی جت(کامپکت)

انرژی متر

انرژی متر توربینی سینگل جت(کامپکت)

انرژی متر

انرژی متر آلتراسونیک(کامپکت)

انرژی متر

انرژی متر توربینی(اسپلیت)

انرژی متر

انرژی متر آلتراسونیک(اسپلیت)

انرژی متر

تجهیزات جانبی