پروژه برج های مسکونی بهمن – مشهد

۱۰ اسفند ۱۳۹۲ | دسته‌بندی: پروژه ها

پروژه برج های مسکونی بهمن در دو بلوک ۱۲ طبقه در شهر مشهد

کارفرما : شرکت تعاونی مسکن تامین اجتماعی

مطالب مرتبط