نوسازی کنتورهای فرسوده

۴ دی ۱۳۹۲ | دسته‌بندی: اخبار

به نقل از روزنامه همشهری ، طبق بودجه سال ۹۳ اجرای طرح های کاهش تلفات،نوسازی و تعویض کنتورهای فرسوده با کنتورهای هوشمند محقق خواهد شد که در این خصوص پیش بینی نوسازی ۲۰ میلیون کنتور فرسوده در بودجه ۹۳ دولت شده است .

مطالب مرتبط