مراحل پایانی کنتورهای گاز کامپکت ما به پایان رسیده است

۱۷ آذر ۱۳۹۶ | دسته‌بندی: اطلاعیه ها

مراحل پایانی کنتورهای گاز کامپکت ما که برای مصارف آپارتمانی و واحدهای تجاری استفاده می شود، به پایان رسیده است، این کنتورها به طور خاص برای استفاده جهت تفکیک مصارف مشترکین در مجتمع ها با امکان صدور صورت حساب تولید می شوند. اطلاعات این گروه از کنتورهای گاز ما، به زودی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط